Aanmelding voor schooljaar 2023-2024 - Leidschenveen

Het ’s Gravendreef College heeft twee locaties;

• Op de locatie Leidschenveen bieden we onderwijs aan leerlingen met een vwo, havo, vmbo-t/havo, vmbo gemengde leerweg/ theoretisch, vmbo-kader/theoretisch advies en vmbo kader advies.

• Op de locatie Leidschendam bieden we onderwijs aan leerlingen met een vmbo-theoretisch, vmbo-kader t/m theoretisch advies en een vmbo-kader advies. 

 

U kunt uw kind bij het ’s Gravendreef College aanmelden door het centrale aanmeldingsformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen in te vullen en bij de schooladministratie in te leveren.

 

Basisschooladvies

De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Als er een onvoldoende duidelijk beeld is van de capaciteiten van de leerling, neemt het ’s Gravendreef College contact op met de basisschool voor nader overleg. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.

Onderstaand schema geeft aan welk advies de leerling toelaatbaar maakt voor de verschillende klassen.  

 

Advies PO

Toelaatbaar

Aantal 

vmbo-kader

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

 

24

vmbo-kader t/m vmbo-t

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

24

vmbo-t

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt 

 

56

vmbo-t/ havo

in een heterogene brugklas vmbo t/m havo 

 

56

havo
havo/vwo
vwo

in een havo, havo/vwo of vwo brugklas

 

87

We streven er naar de leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo advies zo veel mogelijk evenredig te plaatsen.

 

Passend Onderwijs

 Leerlingen met extra ondersteuning kunnen zich bij een VO school aanmelden in de daarvoor vastgestelde aanmeldingstermijn. De basisschool moet expliciet aangeven dat de leerling extra ondersteuning behoeft. Indien de basisschool extra ondersteuning aangeeft in het VO zal de leerling nog niet automatisch geplaatst kunnen worden. De toelatingscommissie bekijkt het dossier om vast te stellen of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Kunnen we de ondersteuning niet bieden dan bemiddelen we naar een andere school waar de juiste ondersteuning geboden kan worden. 

Voorrangsregeling:

Wij hanteren 2 voorrangsregels;

1. leerlingen met een (half-/stief*-) broer of zus op de betreffende locatie
2. leerlingen van wie een van de ouders op de betreffende locatie werkzaam is

* In het geval van stief broer/zus gaat om samengestelde gezinnen die woonachtig zijn op hetzelfde adres.

 

Masterclass TheaterLab

We bieden op school veel verschillende masterclasses aan, de meeste zijn een aantal lessen en kies je als je bij ons op school zit. We hebben met de masterclass TheaterLab een doorlopende masterclass die het gehele jaar duurt. We willen graag dat je bij je aanmelding aangeeft of je hier aan mee wilt doen. TheaterLab is voor iedereen van elke leeftijd en niveau op onze school. Dat wil zeggen dat je in een gemengde groep zit met leerlingen van kader tot vwo en je les krijgt in verschillende modules. 

ON STAGE  

Je krijgt 80 minuten drama als hoofdvak, naast de reguliere dramalessen, waarbij de nadruk ligt bij het creëren en uitvoeren binnen de school, en een tweede (keuze) les van 80 minuten waarin je kunt kiezen uit (basis) Dans / Band / Zang voor zeven weken, (verdieping) Dans / Band / Zang voor 7 weken en de volgende 14 weken werk je aan een productie met het vak drama als hoofdvak en een keuzevak. 

 

BACKSTAGE

Je krijgt 80 minuten ‘productie’ als hoofdvak waarbij je met andere leerlingen een theaterbedrijf opstart: “Het SGDC-Theaterlab”.

Het vak ‘productie’ houdt in dat je les krijgt in alle verschillende facetten en werkzaamheden m.b.t. de organisatie achter de schermen. 

Daarnaast heb je ook een tweede (keuze) les bestaande uit 7 weken Film/ Foto/ Design, 7 weken Techniek, Grime, Decor, Kostuums en 14 weken werk je aan een productie met ‘productie’ als hoofdvak en een keuzevak. 

 

Aanmelding brugklas 2023-2024

Van zaterdag 11 februari 2023 tot en met vrijdag 24 februari 2023 kunnen leerlingen worden aangemeld voor de brugklas in het komende schooljaar. Alle aanmeldingen in deze periode gelden als gelijktijdige aanmelding. U meldt de leerlingen aan op de school van de eerste voorkeur. Deze school verwerkt de volledige voorkeurslijst in het digitale systeem van de BOVO. U krijgt hiervan een afschrift mee. 

Ouders, verzorgers of een wettelijke vertegenwoordiger melden de leerling aan. Zij gebruiken hiervoor het BOVO-aanmeldformulier. Dit formulier bevat: 

– Een voorblad met naw-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en het BOVO-nummer. 

– Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren. De school van hun eerste voorkeur krijgt nummer 1 en zo verder.

– Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

Op donderdag 5 april 2023 na 15.00 uur ontvangen de ouders/ verzorgers en de basisscholen van de BOVO bericht over de plaatsing van de leerlingen. klik voor meer informatie over de BOVO procedure.

Kennismaking vóór de zomervakantie locatie Leidschenveen

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij voor de zomer de nieuwe brugklassers voor een kennismakingsbijeenkomst. De kinderen krijgen dan verdere informatie over de gang van zaken, met name over de start van het schooljaar. Ook ontvangen wij de ouders van de nieuwe leerlingen nog voor de zomer om ook hen de weg op de nieuwe school te wijzen. Hier krijgt u nog een aparte uitnodiging voor.